• Riaďte sa príslušnými pokynmi uvedenými v návode na použitie od výrobcu motora resp. vozidla
  • V letných mesiacoch sa v palivovom systéme môže nahromadiť kondenzovaná voda. Preto vykonajte pred zimným obdobím osobitne dôkladnú údržbu palivového systému motora, špeciálne palivového filtra/palivových filtrov
  • Pred natankovaním (napr. z rezervného kanistra alebo v južných krajinách) sa uistite, aká kvalita motorovej nafty z hľadiska správania pri nízkych teplotách je k dispozícii, resp. akú kvalitu vzhľadom na ročné obdobie potrebujete
  • Bežné druhy zimnej nafty už obsahujú v dostatočnom množstve prostriedok na zlepšenie tekutosti. Dodatočné „zlepšovanie“ pomocou prostriedkov na zlepšenie tekutosti v obchodu s príslušenstvom neprináša v praxi žiadne výhody a pri predávkovaní môže dokonca viesť k zhoršeniu vlastností pri nízkych teplotách.
  • Ak zodpovedáte za zásobovanie firemných čerpacích staníc palivom, dbajte pri objednávaní včas na to, aby ste mali na zimu uskladnenú nezmiešanú „motorovú naftu v zimnej kvalite“
  • Ak sa vaše vozidlo nedá zásobovať motorovou naftou v kvalite zodpovedajúcej vonkajšej teplote, chráňte ho pred náhlymi vpádmi nízkych teplôt garážovaním alebo v prípade nákladných vozidiel, stavebných strojov a pod. vyprázdnením palivovej nádrže vrátane systému potrubia.
  • Primiešanie benzínu alebo petroleja na zlepšenie filtrovateľnosti už výrobcovia motorov v súčasnosti nepovoľujú. Na zníženie mazacej schopnosti motorovej nafty v dôsledku primiešania sa môžu opotrebovať komponenty systémov vysokotlakového vstrekovania.
  • Nezabúdajte, že v prípade nadzemných skladov pohonných látok sa počas dlhších období s výskytom nízkych teplôt môžu na dne skladovacích nádrží usadiť vykryštalizované parafíny. V prípade zimnej motorovej nafty sa to stáva vtedy, ak sa počas viacerých dní vyskytujú vonkajšie teploty pod cca -10 °C. Zabráňte tomu, aby sa táto usadenina odlúčených parafínov z dna dostala do palivového systému vášho motora/vozidla (upozornenie: pred natankovaním obsah nádrže dôkladne prefiltrujte). Inak sa môže zaniesť palivový filter, resp. palivové potrubia pri teplotách, ktoré výrazne prevyšujú uvedenú hodnotu CFPP.