Prevádzka naftových motorov si zimného ročného obdobia vyžaduje osobitú pozornosť, ktorú treba venovať špecifickým výrobným vlastnostiam motorovej nafty a zásobovaniu motora palivom.

 

Technické a zákonné súvislosti

Palivá vylučujú pri nízkych teplotách kryštály parafínu(„vyzrážanie“). Tieto vylúčené častice môžu zablokovať filtre v palivovom systéme a tým spôsobiť prevádzkové poruchy. Ak sa motorová nafta ochladí, prvý raz sa vylučujú v takzvanom bod zákalu (cloud point-CP) kryštály, ktoré spravidla ešte nespôsobujú prevádzkové poruchy.

Pri ďalšom ochladení sa dosiahne takzvaná medzná teplota filtrovateľnosti (cold filter plugging point – CFPP), pri ktorej je skúšobný filter za definovateľných podmienok do takej miery upchaný kraštálmi parafínu, že sa už nedá dosiahnuť požadovaný prietok paliva.

Táto definovaná medzná teplota filtrovateľnosti je charakteristickou hodnotou minimálnych požiadaviek na vlastnosti paliva pri nízkych teplotách podľa DIN EN 590.

Na zaistenie čo najbezpečnejšej zimnej prevádzky aj pri nízkych teplotách sa preto k takzvanej zimnej nafte primiešavajú špeciálne prísady. Tie ovplyvňujú tvorbu, resp. rast kryštálov, takže sa splnia normové požiadavky.

 

Typ nafty podľa ročného obdobia

Časové Obdobie CFPP MAX Poznámka
Od 15. apríla do 30. septembra 0 °C leto
Od 1. októbra do 15. novembra -10 °C Prechodné obdobie
Od 16. novembra do 28. februára -20 °C zima
od 1. marca do 14. apríla -10 °C Prechodné obdobie

 

Dôležitá informácia

Vylúčené parafíny sa znovu rozpúšťajú zásadne len pri zodpovedajúcom prívode tepla. Po vypovedaní vášho motora/vozidla zapríčinenom nízkymi teplotami v dôsledku zanesenia palivového systému vykryštalizovanými parafínmi pomôže v menej závažných prípadoch

  • Výmena palivového filtra
  • Prípade zahriatie vozidla/motora vo vyhriatej miestnosti
  • ohrievanie palivového systému